АДБОУС – АУДИТЫН ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ


АУДИТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА ЁС СУРТАХУУНЫ ОЛОН УЛСЫН ТУНХАГЛАЛУУДЫН ГАРЫН АВЛАГЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.