АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2018-2019 ОНД ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд Төрийн аудитын байгууллагаас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-5татах
2.АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2019 ОНД ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ7татах