Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа


Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа

 • ОХУ-ын Тооцооны танхим (1998, 2003)
 • Энэтхэгийн Ерөнхий хянан шалгагч бөгөөд аудиторын ажлын алба (1999)
 • БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газар (2000, 2010, 2015)
 • Кувэйтийн Төрийн аудитын газар (2001)
 • ИБУИНВУ-ын Үндэсний аудитын газар (2003, 2006)
 • Болгарын Тооцооны танхим (2003)
 • Туркийн Аудитын шүүх (2004)
 • Польшийн Хяналтын дээд танхим (2004)
 • Норвегийн Ерөнхий аудиторын алба (2007)
 • Вьетнамийн Төрийн аудитын газар (2006)
 • Тайландын Төрийн аудитын газар (2007)
 • Унгарын Төрийн аудитын газар (2008)

Үндэсний аудитын газрын олон улсын байгууллагын гишүүнчлэл:

 • Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллага (INTOSAI) – 1996 он
 • Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагын Байгаль орчны аудитын Ажлын хэсэг (WGEA) – 2004 он
 • Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагын олборлох аж үйлдвэрийн аудитын ажлын хэсгийн гишүүн – 2014 он
 • Аудитын дээд байгууллагуудын Азийн байгууллага () – 1996 он АСОСАИ-н Аудитын хорооны гишүүн (ASOSAI Audit Committee Member) – 2006, 2009, 2015