УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР- ТАНГАРАГ ӨРГҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


 Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/249 дүгээр тушаалыг үндэслэн Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар тангараг өргүүлэх ёслолын арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Аудитор А.Нажидмаа, Т.Золоо нар төрийн жинхэнэ албан хаагч, “Төрийн аудитын байгууллагын ажилтан”-ийн тангараг өргөж эх орон ард түмнийхээ төлөө эрдэм чадлаа зориулж, төрийн хууль, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж албан үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэхээ тангараглав.

Тус арга хэмжээнд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь болон аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд оролцов.