УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар Улсын төсвийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийж төлөвлөгөө танилцуулав.

Аудитын нээлтэд Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер М.Бат-Амгалан, Ахлах аудитор Т.Намжил, аудитор Ч.Мөнхтогтох болон Орон нутгийн өмчийн газрын дарга М.Улаанхүү, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, газрын харилцааны бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Батбаяр, Зам тээвэр, мэдээлэл харилцаа, холбооны бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Билгүүн, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга Б.Батболд, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Татвар, Орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн М.Мөнхбаяр нар оролцлоо.